Declaració d'accessibilitat

CuartoCuartaSL s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web, en conformitat amb el Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils, per la qual es transposa a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://idealcocktailbar.com

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut següent no és accessible per les següents raons:

 1. Manca de conformitat amb el RD 1112/2018
  • A causa de la automatització de les publicacions, podrien existir pàgines amb un incorrecte anidament d’etiquetes HTML.
  • Hi ha documents en format PDF que no compleixen amb la normativa.
  • Podrien existir errors puntuals d’edició en alguna pàgina web.
 1. Càrrega desproporcionada
  • No aplica.
 1. Contingut que no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable
  • Arxius ofimàtics en PDF o altres formats, així com aplicacions publicades abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin en la seva totalitat tots els requisits d’accessibilitat.
  • Continguts multimèdia en directe.
  • Contingut multimèdia pregravat publicat abans de l’entrada en vigor del Reial Decret.
  • Serveis de mapes en línia.
Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2 del RD 1112/2018) com per exemple:

 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
 • transmetre altres dificultats d’accés al continguto
 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web a través del correu electrònic info@cuartocuarta.com indicant en l’assumpte el nom de la pàgina.

Contingut opcional

Aquest lloc web:

 • S’ha dissenyat seguint els estàndards i normatives vigents en relació amb l’accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits a la especificació de Pautas d’Accessibilitat al Contingut a la Web (WCAG 2.1).
 • Compleix amb els requisits de la Norma UNE-EN 301549 v1.1.2:2015, considerant les excepcions del Reial Decret 1112/2018.
 • Està dissenyat per a una correcta visualització en dispositius d’escriptori, tauletes i mòbils amb una resolució mínima de 1280×1024.
 • S’ha realitzat utilitzant HTML5 com a llenguatge de marcat i fulls d’estil CSS 3 per al seu disseny.

hola@idealcocktailbar.com

C. Aribau 89

08036 Barcelona

(+34) 932 287 887

WIFI:

PASSWORD:

ideal89

Idealaribau89